FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृतिका लागि आशयको सूचना सम्बन्धमा।

७९-८० 04/03/2023 - 10:25 PDF icon bolpatra 12.17.pdf

बोलपत्र स्वीकृतिका लागि आशयको सूचना सम्बन्धमा।

७९-८० 04/02/2023 - 16:24 PDF icon bolpatra 12.15.pdf

बोलपत्र स्वीकृतिका लागि आशयको सूचना सम्बन्धमा।

७९-८० 11/27/2022 - 14:17 PDF icon bolpatra 08.09.pdf

बोलपत्र स्वीकृतिका लागि आशयको सूचना सम्बन्धमा।

७९-८० 11/25/2022 - 11:21 PDF icon पूर्णा के आर जे भि.pdf

बोलपत्र स्वीकृतिका लागि आशयको सूचना सम्बन्धमा।

७९-८० 09/23/2022 - 10:23 PDF icon bolpatra 6.6.pdf

बोलपत्र स्वीकृतिका लागि आशयको सूचना सम्बन्धमा।

७९-८० 09/22/2022 - 11:28 PDF icon बाोलपत्र स्वीकृतिको आशय पत्र.pdf

सम्झौता सम्बन्धमा

७९-८० 04/20/2022 - 12:27

सम्झौता सम्बन्धमा

७९-८० 04/20/2022 - 12:26

सम्झौता गर्न आउन हुन!!

७८/७९ 01/01/2022 - 11:22

सम्झौता गर्न आउन हुन!!

७८/७९ 01/01/2022 - 11:21

Pages