FAQs Complain Problems

समाचार

७८/७९

बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ( ११ औ गाँउसभा)

दस्तावेज: 

जगन्नाथ गाँउपालिकाले पाँच बर्षमा गरेका कार्यहरु

शिक्षा क्षेत्रमा गरेका सुधारहरु
१. जगन्नाथ गा.पा.वडा नं १,पिलुचौरमा श्री बैदिक सनातन गुरुकुल विद्यापीठलाई (धार्मिक बिद्यालय) कक्षा ८ सम्मको अनुमित प्रदान र पठनपाठन संचालन।

Pages