FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षणका लागि निबेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा--

प्रस्तुत बिषय सम्वन्धमा यस जगन्नाथ गाउँपालिका भित्रका सामुदायिक बिद्यालयको आ.ब.२०७६/७७ को लेखा परीक्षण गर्नका लागि बाजुरा जिल्लाको अडिटर सूचिमा सूचिकृत रहेका इच्छुक लेखा परीक्षक ज्यूहरुले सूचना प्रकाश भएको मितिले १५ दिन भित्र आवश्यक कागजात सहित निबेदन दिन हुन अनुरोध गरिन्छ । 

आर्थिक वर्ष: