FAQs Complain Problems

प्राविधिक सहायक कारारमा पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धमा

यस जगन्नाथ गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री  रोजगार कार्यक्रमको लागी करारमा प्राविधिक भर्ना गर्ने प्रयोजनको लागी सम्पूर्णमा जानकारी गराउँदै यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष: